ด้วยเล็งเห็นคุณค่าในเสน่ห์และเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมบ้านไทย
ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย หากแต่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามแบบวิถีชีวิตคนไทยไว้อย่างครบถ้วน ทำให้บ้านไทยในโครงการบ้านไทยล้านนาพัทยา
อันประกอบไปด้วยที่ดินทั้งหมด 80 แปลง เนื้อที่ตั้งแต่ 60-165 ตารางวา เป็นบ้าน
ที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายและความสวยงามให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างลงตัว

เรามีบ้านไทยให้เลือก 2 ประเภท คือ บ้านไทยล้านนาแบบดั้งเดิม และบ้านไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นบ้านที่ให้กลิ่นไอของความเป็นไทยทั้งในแง่ของการออกแบบ และการตกแต่ง

We' ve envisioned the design of our homes using the distinct characteristics of the traditional Thai house. It has allowed us to picture what the simple life of Thais was like in the past.
We' ve collected all this information and established 80 parcels of land, from 60-165 sq.metres with each meeting the requirements of convenience, comfort and beauty.

There are two styles of homes to choose from, an original Thai-Lanna style home and a modern Thai-style home with design and decor that give off the true senses of being Thai.

บ้านไม้ไทยล้านนา
บ้านไม้ไทยล้านนา สร้างจากไม้สักและไม้เนื้อแข็งคุณภาพ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาตามอย่างไทยโบราณ เพื่อความเย็นสบาย ช่วยประหยัดพลังงานชายคายื่นคลุมลงมาทำให้ตัวเรือนร่มรื่นขึ้น และกันไม่ให้ฝนสาดและแดดส่องถึงเป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน

Baan Lanna Thai Property is built using the finest quality teak wood and other hard woods. Feel safe from termites with an underground extermination system that utilises insecticides that is not harmful to the inhabitants.

The roofing is laid out with quality clay tiles of tradition Thai homes and is insulated with quality insulation to keep you cool and safe energy. Awnings are installed throughout to help to deflect rain, reflect the sun's ray, keep the home cool and in turn help to prevent global warming.

ความสวยงามที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านไม้ไทยล้านนาทุกหลัง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์ล้านนาประยุกต์พร้อมเข้าอยู่ เครื่องปรับอากาศที่เราติดตั้งไว้ให้คุณพร้อมสรรพ อีกทั้งเรายังเตรียมระบบสำรองน้ำใต้ดิน และระบบสำรองไฟฉุกเฉิน

Value-added beauty along with services and amenities. Each Baan Lanna Thai Property home is furnished with functional Lanna-style wood furniture. There is also an underground water tank and backup electricity supply in case of emergency. 

เราปรับการออกแบบเพื่อให้บ้านไทยล้านนาเป็นบ้านที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน
ด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบรับการอยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัว หากแต่ยังคงเน้นความอยู่สบายแบบบ้านไทยไว้เช่นเดิม บ้านไม้ไทยล้านนาพัทยาเน้นการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในไว้อย่างลงตัว มีช่องหน้าต่างหลายบานเพื่อเปิดทางลม เพดานสูงโล่งโปร่งทำให้อากาศในบ้านไหลเวียนเย็นสบาย เอื้อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยการออกแบบให้แต่ละห้องเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งบ้าน

Baan Lanna Thai Property is designed to be Each home contains amenities that cater to all members of the family, while preserving the comforts of Thai living in the past. Baan Lanna Thai Property emphasises the importance that each property meet the demands of its residents. All homes have plenty of windows to allow fresh air to flow throughout the home and high open ceillings to let the cool breeze circulate. For every member to be able to enjoy more family time together, every room is designed to connect with one another throughout the house.

โดดเด่น...ด้วยเอกลักษณ์อันทรงคุณค่า
สถาปัตยกรรมบ้านไทยในอดีตมีลักษณะที่ค่อนข้างเรียบง่าย รูปแบบสำคัญส่วนใหญ่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศ วัสดุก่อสร้างที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นรวมถึงความสะดวกในการใช้งานของคนแต่ละพื้นที่บ้านไทยล้านนาพัทยา นำเอาวิถีชีวิตอันเรียบง่าย มาผสมผสานกับการศิลปะอันสวยงาม เพื่อให้ชีวิตทุกวันของคุณ...ได้พักผ่อนทั้งกายและใจ

Distinctive quality through and through. Thai-style architecture of the past was simple. Design influences of the time, came from the natural surroundings, local materials and from local artisans, craftsmen and builders. Baan Lanna Thai Property incorporates all the best of the past and blends it with the beauty of art to make living at Baan Lanna Thai Property a pleasurable and unique living experience.

บ้านสบายใจ...สบายตา
ความสวยงามถือเป็นส่วนสำคัญที่เราเน้นในขั้นตอนการออกแบบ นอกจากบ้านไทยล้านนาจะเป็นบ้านที่อยู่สบายเหมาะกับวิถีชีวิตปัจจุบันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และศิลปะอันสวยงามของบ้านไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

Home is where the heart is and designing a beautiful home is at the heart of each Baan Lanna Thai Pattaya. Aside from being designed with comfort for today's lifestyle in mind, Baan Lanna Thai Pattaya also displays the distinct quality and artistic design of a Thai home that is passed down from one generation to the next.


ใต้ถุน...อีกหนึ่งลักษณะเด่นของบ้านไทยที่เริ่มเลือนหาย
ตัวเรือนที่ยกพื้นเป็นใต้ถุนของบ้านไม้ไทยล้านนา พัทยาเปิดโล่งตามลักษณะบ้านไทยดั้งเดิม ประโยชน์ในอดีตนั้นมีไว้เพื่อให้อากาศหมุนเวียน อีกทั้งยังช่วยป้องกันตัวเรือนจากน้ำหลากในฤดูฝน และกันสัตว์ร้ายไม่ให้มากล้ำกรายสำหรับบ้านไทยล้านนาพัทยานั้น ใต้ถุนคือพื้นที่ๆ รายล้อมด้วยไม้ดอกไม้ใบน้อยใหญ่ ที่เราบรรจงจัดแต่งสวนสวยไว้อย่างร่มรื่น
เราเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยการปรับส่วนหนึ่งเป็นครัวไทยกว้างขวาง คล่องตัวเพราะมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังลานซักล้างภายนอกได้ทันที

ครัวไทยกว้างขวางพร้อมสรรพด้วยเครื่องครัวคุณภาพจาก Teka เคาน์เตอร์หินแกรนิตคุณภาพเยี่ยม ทนทาน เตาสองระบบ ทั้งไฟฟ้าและแก๊ส เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน

The open space or basement of a traditional Thai home is a unique feature that is gradually fading away. Beneath Baan Lanna Thai Property is an open space similar to those traditional Thai houses of the past that, allows for a flow of air to pass, prevents flooding and animals from entering the home.

Baan Lanna Thai Property's basement is designed with convenience in mind, including a spacious Thai outdoor kitchen and an outdoor laundry area, all surrounded by a beautifully landscaped garden.

The spacious Thai kitchen is outfitted with quality kitchen appliances from TEKA, high-grade, durable counter top and a dual gas, electric oven for your convenience.

ทุกกิจกรรมที่ลงตัว สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน
ชานบ้านถือเป็นส่วนสำคัญของบ้านไทยล้านนา ในอดีตนั้นเรียกว่ามีความสำคัญ
เทียบเท่ากับห้องนอนและห้องครัวเลยก็ว่าได้ เพราะถือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ทำให้ลมเย็นไหลเวียนทั่วบ้าน ใช้เป็นที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือน อีกทั้งยังใช้สอดส่องผู้บุกรุกและดูแลพืชสวนที่ปลูกไว้รอบบ้าน

ปัจจุบันชานบ้านถือเป็นพื้นที่ๆ ครอบครัวสามารถออกมาใช้เวลาที่มีคุณภาพ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ใช้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน และนั่งชื่นชมธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเป็นส่วนตัว เราจึงออกแบบชานบ้านให้กว้างขวาง เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมของครอบ
ครัวคุณ

All family activities at the Baan Lanna Thai Property takes place on the terrace, a communal area for family and friends together. In the past, the terrace of a traditional Thai house was considered just as important as the bedroom or kitchen of the house, because it served many purposes such as allowing fresh air to flow throughout the house, welcoming guest and as a lookout for trespassers, and also a space for growing a garden.

The terrace today has become a gathering place for the family to share quality time together, participate in family activities, welcome and entertain guests or just to relax and enjoy the natural surroundings. We've designed the spacious terrace to accommodate all your family's activities.

มั่นใจในความปลอดภัยตลอดทั้งวัน และคืน
อุ่นใจด้วยกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้รอบโครงการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบแลกบัตรพร้อมประทับตราในเอกสารสำหรับผู้มาติดต่อถนนทางเข้าออกภายในหมู่บ้านกว้างขวาง 12 เมตร เราปลูกต้นไม้บริเวณทางเท้า และปูหญ้ารอบโครงการไว้พร้อมสรรพ

Feel safe all day and night with CCTV cameras installed throughout the estate, and round-the-clock security guards for added security. There is also a reception area at the gate for visitors to exchange ID to enter the estate.

The tree-lined roads within the estate are 12 metres wide and there are sidewalks and grassy areas to enjoy.

You'll also have access to the Internet via TOT service.

  


   
 
   
  fb
Copyright © 2009 V.I.P Land Co.,Ltd. All Right Reserved.