เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 2
 รายละเอียดงาน
- ควบคุมและดูแลการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ประกันสังคม
- บันทึกบัญชี ตรวจสอบและแก้ไขการลงบัญชี
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

คุณสมบัิติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 27-31 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
3. มีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชีไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
6. สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ได้จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ
 
เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน
- ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ประกันสังคม
- บันทึกบัญชี ตรวจสอบและแก้ไขการลงบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
5. สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ได้จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ
 

วิธีการสมัคร
ติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือจดหมายสมัครงาน ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก หรือทาง E-mail : info@baanlannapattaya.com และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด รวมทั้งตรงต่อเวลาและมาตามกำหนด .  

บริษัท วี ไอ พี แลนด์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 335/8 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร : 0-2747-3399 แฟกซ์ : 0-2747-2442 
 
 
 
 
 
 
   
  fb
Copyright © 2009 V.I.P Land Co.,Ltd. All Right Reserved.